Mo. Jul 22nd, 2019

Hlavný čašník/Manažér reštaurácie pre luxusný hotel

Deutschendorf – Hlavný čašník/Manažér reštaurácie pre luxusný hotel Ponúkaný plat: 1300 € za mesiac Názov spoločnosti: HOTELITY s. r. o. Text inzerátu: Náplň práce: Hľadáme skúseného a nadšeného človeka pre F&B oddelenie, ktorého stále baví učiť sa a spoznávať nové trendy a ktorý je schopný preniesť svoje nadšenie aj na členov tímu. Pozícia podlieha F&B manažérovi Zodpovednosť za dôsledné dodržiavanie štandardov poskytovaných stravovacích služieb Pravidelná kontrola plnenia úloh a zodpovednosti obsluhy, zabezpečenie pripravenosti prevádzky pre poskytovanie požadovaných služieb Zavádzanie nových opatrení s cieľom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb Zodpovednosť za plnenie plánovaných ekonomických ukazovateľov riadeného úseku Spolupráca s internými aj externými spolupracovníkmi pri organizovaní podujatí V prípade konania akcií oboznámenie personálu s úlohami potrebnými na zabezpečenie akcie Riešenie zákazníckych podnetov a mimoriadnych situácií Riadenie, organizova…

Der Beitrag Hlavný čašník/Manažér reštaurácie pre luxusný hotel erschien zuerst auf © 2017-2019 SpeedJOBs – Alle Jobs | All Jobs in Europe > REGISTRIEREN | REGISTER <.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.